top of page

Benelli M2 21"

ปืนยาวชนิดเดี่ยวลูกซองขนาด 12  8 นัด

ลำกล้อง  21 หลังสะพาน

โช๊ค 5 ตัว * / ** / *** / **** / *****

กล่องแข็ง Benelli

กระเป๋าผ้า Benelli

Benelli M2 21"

    bottom of page