ทดสอบ 

โดย คุณณัฏฐ์  นาคแก้ว

STACCATO R

zev oz9 STANDARD

ZEV Z-17 Spartan

Salient arms   G19 Tier 1  2.0

ZEV Z-19 Trilo

Colt GOLD CUP LITE .45

kimber micro9

S&W M327 .357

เอน่า - STACCATO XL